Binnen kindercentrum het groenehuis is een oudercommissie actief. Deze commissie vertegenwoordigt alle ouders van het groenehuis en is dus een medezeggenschapsorgaan. De oudercommissie adviseert kindercentrum het groenehuis over verschillende zaken, waaronder het pedagogisch beleid en kwaliteit. De commissie is de verbindende schakel tussen het kindercentrum en ouders. De oudercommissie is lid van BOink, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Deze vereniging versterkt en ondersteunt de belangen van alle ouders in de kinderopvang. Meer informatie over BOink is te vinden op http://www.boink.info/

De oudercommissie van kindercentrum het groenehuis organiseert jaarlijks ook een ouderbijeenkomst. Vorig jaar was het thema ‘eerste hulp aan kinderen’. Dit jaar is ‘peuterpuberteit en positief opvoeden’ het centrale thema. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier meer informatie over de ouderbijeenkomst op 16 november 2016. uitnodiging-ouderbijeenkomst-16-11-2016

Op dit moment bestaat de oudercommissie uit de volgende betrokken leden:

  • Malouk van der Burgt (mamma Ruben & Cas bloementuin)
  • Marieke Dubbelboer-Alofs (mamma Josephine bloementuin)
  • Eelke van Merwerode (mamma Hidde bloementuin)
  • Irene Smits (mamma Lars vlindertuin)
  • Daniëlle Andersen-Cöp (mamma Hannah vogeltuin & Abel kikkerpoel)
  • Haske Saers-den Dekker (mamma Vince bloementuin & Kate vlindertuin)

Op het informatiebord op het speelplein is meer informatie te vinden over de oudercommissie. Het emailadres van de oudercommissie is oudercommissie@kchetgroenehuis.nl Ouders die betrokken willen zijn c.q. lid willen worden van de oudercommissie worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met een van bovengenoemde leden of een mail te sturen.