Binnen kindercentrum het groenehuis is een oudercommissie actief. Deze commissie vertegenwoordigt alle ouders van het groenehuis en is dus een medezeggenschapsorgaan. De oudercommissie adviseert kindercentrum het groenehuis over verschillende zaken, waaronder het pedagogisch beleid en kwaliteit. De commissie is de verbindende schakel tussen het kindercentrum en ouders. De oudercommissie is lid van BOink, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Deze vereniging versterkt en ondersteunt de belangen van alle ouders in de kinderopvang. Meer informatie over BOink is te vinden op http://www.boink.info/

Op dit moment bestaat de oudercommissie uit de volgende betrokken leden:

  • Bianca van der Aalst: mama van Sem (bloementuin) & Tim (beestjestuin)
  • Jiske Boeijink – van der Rol: mama van Bram (bloementuin) & Sophie (vogeltuin)
  • Eef van Dongen: mama van Floris (beestjestuin)
  • Anouk Hilbrink – van de Donk: mama van Emma (beestjestuin) & Luc (vlindertuin)

Op het informatiebord op het speelplein is meer informatie te vinden over de oudercommissie. Het emailadres van de oudercommissie is oudercommissie@kchetgroenehuis.nl Ouders die betrokken willen zijn c.q. lid willen worden van de oudercommissie worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met een van bovengenoemde leden of een mail te sturen naar bovengenoemd mailadres.

I.v.m. corona is een foto nemen tot op heden nog niet gelukt. Deze volgt z.s.m.

De oudercommissie vergadert minimaal 4x per jaar, 1x per kwartaal. Tijdens deze vergadering  zal 1 punt centraal staan, echter wil dit niet zeggen dat er geen andere punten besproken en/of ingebracht kunnen worden.

De exacte agenda zal door de oudercommissie twee weken voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd worden op het informatiebord. Dit geldt tevens voor de notulen, ook hiervoor geldt het doel deze 2 weken na vergadering te publiceren via het informatiebord. Mocht er inhoudelijk gevoelige informatie besproken worden dan zal dit uiteraard niet medegedeeld worden.

Agenda die momenteel staat, deze zal elk kwartaal geüpdatet worden:

  • 05-10-2021 – tarieven (ovb)
  • 11-01-2022 – klachtenreglement (ovb)
  • 12-04-2022 – inspectierapport