Kindercentrum het groenehuis biedt veilige en hoogwaardige kinderopvang. Het welzijn en de specifieke behoeften van kinderen staan hierbij centraal. De voornaamste pedagogisch-inhoudelijke uitgangspunten hebben te maken met gezondheid en (dus) natuur.

Een bijzonder kindercentrum waarin kinderen natuurlijk kunnen opgroeien. Door natuurbeleving te stimuleren dragen wij bij aan een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van kinderen.