Vacatures pedagogisch medewerkers per september

We zijn op zoek naar twee nieuwe teamleden; voor een verticale groep en voor een babygroep. Het is de bedoeling dat er tenminste twee nieuwe collega’s aangesteld worden die in september kunnen starten met het inwerkprogramma.

Kindercentrum het groenehuis biedt kwalitatief hoogwaardige kinderopvang en gaat verder dan opvang alleen. We werken volgens o.a. de Reggio Emilia pedagogiek die uitgaat van het competente kind. Natuur, buitenspelen, bewegen en creativiteit zijn belangrijke pijlers. Bij kindercentrum het groenehuis werken we vanuit een duidelijke pedagogische visie en zijn betrokken medewerkers werkzaam in een informele werksfeer. Voor meer informatie verwijzen wij naar deze website.

De functie

Je bent in staat om samen met collega’s een veilige omgeving te creëren waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Je bent bekend met de Reggio Emilia pedagogiek of bereid om je daarin te verdiepen. Je werkt volgens onze pedagogische visie en onderhoudt en stimuleert het contact met ouders. Je werkt ervaringsgericht; je houdt observaties bij; je voert oudergesprekken; je neemt actief deel aan werkoverleg en je leest over de ontwikkelingen in de kinderopvang. Je draagt samen met collega’s ook zorg voor de omgeving, doet licht huishoudelijke taken en je vindt het leuk om bijvoorbeeld samen met de kinderen maaltijden te verzorgen.

Het profiel

Je bent een ervaren pedagogisch medewerker met een relevant diploma op M.B.O. of H.B.O. niveau. Gezien onze teamsamenstelling hebben we een voorkeur voor een H.B.O.-er. We eisen tenminste 3 jaar werkervaring bij een gerenommeerde kinderopvangorganisatie. We zijn op zoek naar pedagogisch medewerkers die (uiteindelijk) gemiddeld 4 dagen per week werkzaam zijn. Je dient wel van maandag tot en met vrijdag flexibel inzetbaar te zijn. Je kiest bewust voor het werken volgens onze pedagogische uitgangspunten. Je bent iemand die zich bewust wil blijven ontwikkelen en hierin wil investeren. Je hebt aantoonbare affiniteit met de natuur of tuinieren, thema’s die passen bij ‘gezonde kinderopvang’ of bijvoorbeeld Voor- en Vroegschoolse Educatie. Je hebt oog voor competenties van kinderen en kunt daarbij aansluiten. Je woont in Uden of directe omgeving en dus niet verder dan 30 km. van kindercentrum het groenehuis. Voor de functieomschrijving van pedagogisch medewerker verwijzen we naar de cao kinderopvang.

We bieden

  • Een afwisselende en uitdagende functie in een bijzonder(e) (gezonde) organisatie.
  • Mogelijkheid tot het ontwikkelen van een persoonlijke specialisatie.
  • Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de CAO-Kinderopvang.

Procedure

Wanneer je wilt solliciteren, ontvangen we graag een brief waarin je motiveert waarom jij bij kindercentrum het groenehuis wil werken. We vragen je nadrukkelijk om de ‘waarom vragen’ te beantwoorden. Waarom ben jij pedagogisch medewerker (geworden)? Waarom ben jij geschikt als p.m.-er? Waarom ‘pas’ jij bij kindercentrum het groenehuis? Waarom ben jij de nieuwe professional die past in ons team? Verder ontvangen we graag je met Curriculum Vitae bij voorkeur met foto. Je motivatie en CV kun je sturen naar info@kchetgroenehuis.nl t.a.v. Laurien Voss-Hanegraaf.

Op basis van je brief kun je uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Indien het kennismakingsgesprek door ons als positief wordt ervaren, volgt een uitnodiging voor een meedraai dag. Na deze dag zal een besluit worden genomen tot uitnodiging voor een tweede gesprek of afwijzing.