Onze pedagogisch medewerkers zijn sensitiefen zien kinderen als individuen met eigen behoeften, interesses en emoties. Wij creëren met betrokkenheid een gezonde en liefdevolle omgeving en stimuleren de brede ontwikkeling. Vanuit een veilige basis geven we kinderen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en om op ontdekkingstocht te gaan. Wij zetten de deuren voor hen open. We doen dat ook letterlijk: kinderen kiezen waar en met wie zij willen spelen. Baby’s spelen veilig in de rustige zone in de groepsruimte. Oudere kinderen kunnen spelen op de groep, op het speelplein of buiten. Een kind wordt steeds zelfstandiger en kan en mag steeds meer zelf keuzes maken op basis van groeiend zelfvertrouwen. De pedagogisch medewerkers volgen hen daarbij en spelen in op behoeften en interesses. Alle pedagogische medewerkers werken vanuit het pedagogisch beleidsplan van kindercentrum het groenehuis. Dit plan sluit aan bij de vier opvoedingsdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld, namelijk:

  • het bieden van emotionele veiligheid
  • het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  • het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties
  • het bieden van gelegenheid tot het eigen maken van waarden en normen

In het pedagogisch beleidsplan wordt onze visie uitgebreid beschreven waarbij ook de pedagogische stroming van Reggio Emilia wordt toegelicht.

Download: Pedagogisch beleidsplan

We werken met de (Voor- en Vroegschoolse Educatie) methode Uk & Puk , ontwikkeld door Zwijsen. Met uitdagende, speelse activiteiten stimuleren we de spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Op het speelplein is een Puk themahoek ingericht waarin kinderen zelf kunnen ontdekken. De voorwerpen en elementen in deze hoek geven aanleiding tot bijvoorbeeld fantasievol en interactief samenspel. Puk is een (knuffel)vriendje voor alle kinderen en wordt betrokken bij alles wat we doen. Met behulp van foto’s van Puk visualiseren we dan ook de dag voor kinderen. Deze zogenaamde dagritmekaarten gebruiken we op de groep. Hiermee worden kinderen voorbereid op de basisschool.

puk plaatje