We vinden het belangrijk om u goed te informeren over de dagelijkse gang van zaken. We leiden u met plezier uitgebreid rond zodat u zelf een kijkje kunt nemen in de groepen en kennis kunt maken met de pedagogisch medewerkers. Op de pagina ‘Ouderinformatie’ vindt u meer info over kennismaken en wennen.

We doen er alles aan om uw kind een fijne tijd te geven op een vaste groep, de zogenaamde stamgroep. Er zijn vier stamgroepen op de begane grond, namelijk de bloementuin, de vogeltuin, de beestjestuin en de vlindertuin. Verder zijn er twee babygroepen, te weten de kikkerpoel en de eendenpoel.

We volgen het dagritme van uw kind en in het bijzonder het slaap- en voedingsschema van uw baby. We starten ’s ochtends vroeg in het hart van het kindercentrum op het speelplein en eindigen de dag daar ook. Op deze momenten is het contact en de overdracht met u als ouder erg belangrijk. Terwijl u aan het werk bent, kan uw kind deelnemen aan gevarieerde activiteiten buiten en binnen. ’s Middags wordt er samen gezond gegeten. Daarna is er een rustmoment. In het pedagogisch beleidsplan is de dagindeling uitgebreid beschreven.

Hieronder kunt een informatieboekje downloaden zodat u volledig geïnformeerd bent voordat u uw kind voor het eerst aan ons toevertrouwt.

Download: Informatieboekje met Jaamo ouderportaal 17-6-2024

Download: Informatieboekje

Voor meer informatie over de bloementuin, de vogeltuin, de beestjestuin, de vlindertuin, de kikkerpoel en de eendenpoel klik hieronder op één van de houten bordjes.