Het voornaamste doel van kindercentrum het groenehuis is het bieden van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Onze dienstverlening voldoet vanzelfsprekend aan de wettelijke richtlijnen. Het kindercentrum is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) onder registratienummer 145071327.

Hieronder zijn GGD rapporten te downloaden. Wij zijn verheugd om in rapporten te lezen dat onze pedagogisch medewerkers sensitief & responsief zijn. Dat er gericht aandacht & affectie voor baby’s is geobserveerd en dat medewerkers adequaat reageren op signalen van kinderen door bijvoorbeeld rust en actie af te wisselen. Het maakt ons trots als we lezen dat er in kindercentrum het groenehuis een prettige sfeer heerst en dat kinderen laten zien dat zij zich op hun gemak bij ons voelen. Dat zowel kinderen als pedagogisch medewerkers positief en enthousiast op elkaar reageren en dat die verbondenheid zich uit in o.a. belangstelling en nieuwsgierigheid. Wat ons betreft is de kern van de observatie van onze pedagogische praktijk dat kinderen zich welbevinden in kindercentrum het groenehuis! In het rapport worden we ook bevestigd dat we een veilige, gezonde en groene omgeving bieden waar kinderen met veel plezier samen spelen en bewegen en zich optimaal ontwikkelen. Zo is er te lezen dat kinderen veel buiten spelen en wandelen. Verder staat beschreven dat we bijzonder veel ruimte binnen en buiten hebben. De goede luchtkwaliteit en het effect op de behaaglijkheid in kindercentrum het groenehuis is ook opgemerkt.

Download: GGD onderzoek kindercentrum het groenehuis B.V. 6-1-2022

Download: GGD onderzoek kindercentrum het groenehuis B.V. 10-2-2020

Download: GGD onderzoek kindercentrum het groenehuis B.V. 27-3-2019

Download: GGD onderzoek voor registratie kindercentrum het groenehuis B.V. 20-2-2019

Download: GGD onderzoek kindercentrum het groenehuis 2-2-2017

Download: GGD onderzoek kindercentrum het groenehuis 26-1-2016

Download: GGD onderzoek kindercentrum het groenehuis 10-3-2015

Download: Toelichting GGD-Onderzoek kindercentrum het groenehuis 21-1-2014

Download: GGD-Onderzoek kindercentrum het groenehuis 21-1-2014

Download: GGD Onderzoek voor registratie kindercentum het groenehuis 3-9-2013

Download: Convenant-Kwaliteit-Kinderopvang-april-2012

Hieronder het klachtenreglement van kindercentrum het groenehuis. Ook zijn de certificaten van de Geschillencommissie Kinderopvang te vinden waaruit blijkt dat er nooit geschillen zijn ingediend.

Download: Klachtenreglement

Download: Certificaat geschillencommissie 2018

Download: Certificaat geschillencommissie 2017

Download: Certificaat geschillencommissie 2016