Een gezond en veilig kindercentrum is een goed samenspel tussen het gebouw en het gedrag van medewerkers, kinderen en ouders. De nieuwbouw is optimaal qua gezondheid en veiligheid. Vanzelfsprekend volgen onze medewerkers de GGD-richtlijnen op het gebied van onder meer lichamelijke verzorging, schoonmaken en (voedsel)hygiëne. Zo is er constante aandacht voor bijvoorbeeld veilig slapen en hygiëne.

Voor de thema’s gezondheid en veiligheid worden er jaarlijks risico-inventarisaties en –evaluaties gemaakt. De praktijk van deze plannen wordt jaarlijks getoetst door de GGD. Het rapport van deze inspectie vindt u onder ‘Kwaliteit’.

Download: Gezondheidsmanagement
Download: Protocol-medicijnverstrekking
Download: Toestemmingsformulier-medicijnverstrekking
Download: Voedingsbeleid (binnenkort beschikbaar)
Download: Veiligheidsmanagement

Kindercentrum het groenehuis is één van de initiatiefnemers van de pilot ‘Gezonde Kinderopvang’ in de regio Hart van Brabant. Als lid van de projectgroep JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht Gemeente Veghel) zet Laurien Voss-Hanegraaf zich al enkele jaren in voor gezond beleid in de kinderopvang.

Het doel van de pilot is het ontwikkelen en implementeren van een methode ‘Gezonde Kinderopvang’. De methode ‘Gezonde School’ wordt verbreed naar de kinderopvang. (Meer informatie over de methode voor de basisschool is te vinden op http://www.gezondeschool.nl/po/wat-is-gezonde-school/ )

Onder de methode ‘Gezonde Kinderopvang’ vallen alle activiteiten op en rond het kindercentrum op het gebied van gezondheid, veiligheid en ontwikkeling die een positieve bijdrage leveren aan het primair proces op het kindercentrum.

De klankbordgroep (waarvan Laurien lid is) heeft inmiddels vastgesteld wat verstaan wordt onder gezonde kinderopvang. Deze kenmerken zijn geclusterd in een aantal thema’s:

  • aanbod gezonde voeding
  • aanbod bewegen
  • gezonde & veilige fysieke omgeving
  • aandacht voor gezondheid in beleid & praktijk
  • pedagogisch medewerkers
  • ouderbetrokkenheid

GGD Hart van Brabant begeleidt basisscholen met de invoering van de methode ‘Gezonde school’. (Meer informatie over deze planmatige aanpak van gezondheid en veiligheid is te vinden op http://www.ggdhvb.nl/Professionals/School/Basisonderwijs/Gezonde-School/Bij de pilot ‘Gezonde Kinderopvang’ zijn betrokken GGD functionarissen op het gebied van gezondheidsbevordering, jeugdverpleegkundigen en een inspecteur/adviseur hygiëne en veiligheid kinderopvang. Ook het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) volgt de pilot in de regio Hart van Brabant, omdat zij verantwoordelijk is voor de methode ’Gezonde School’ (en het vignet Gezonde School).

Naast kindercentrum het groenehuis zijn ook peuterspeelzaal ‘t Uilennestje en kinderdagverblijf Bambino (Erp) pilot-locaties. Kindercentrum het groenehuis wordt gezien als een voorloper als het gaat om gezond beleid in de kinderopvang.