Bij kindercentrum het groenehuis bent u 52 weken per jaar welkom. Wij hebben geen sluitingsweken in de zomervakantie of in de kerstperiode. Op algemeen erkende feestdagen zijn we gesloten of sluiten we eerder.

We zijn van maandag tot en met vrijdag vanaf 6.45 uur geopend. Onze standaardtijden zijn van 7.30 tot 18.30 uur. Het is ook mogelijk om maatwerk breng- en haaltijden af te spreken en/of uw kind voor bijvoorbeeld halve dagen te plaatsen. U kunt kiezen voor 52 (standaard), 48 of 40 (maatwerk) weken kinderopvang per jaar. Naast vaste dagen en/of dagdelen bieden we ook flexibele opvang. Dus ook als iedere dag anders is, is natuurlijk opgroeien mogelijk.

GGD onderzoek

Op 10 februari 2020 heeft het laatste onaangekondigde GGD onderzoek plaatsgevonden. Wij zijn verheugd om in het rapport te lezen dat onze pedagogisch medewerkers sensitief & responsief zijn. Dat er gericht aandacht & affectie voor baby’s is geobserveerd en dat medewerkers adequaat reageren op signalen van kinderen door bijvoorbeeld rust en actie af te wisselen. Het maakt ons trots als we lezen dat er in kindercentrum het groenehuis een prettige sfeer heerst en dat kinderen laten zien dat zij zich op hun gemak bij ons voelen. Dat zowel kinderen als pedagogisch medewerkers positief en enthousiast op elkaar reageren en dat die verbondenheid zich uit in o.a. belangstelling en nieuwsgierigheid. Wat ons betreft is de kern van de observatie van onze pedagogische praktijk dat kinderen zich welbevinden in kindercentrum het groenehuis! In het rapport worden we ook bevestigd dat we een veilige, gezonde en groene omgeving bieden waar kinderen met veel plezier samen spelen en bewegen en zich optimaal ontwikkelen. Zo is er te lezen dat kinderen veel buiten spelen en wandelen. Verder staat beschreven dat we bijzonder veel ruimte binnen en buiten hebben. Ook vond de GGD inspecteur dat de ruimtes, speelhoekjes en het speelgoed er goed & verzorgd uitzagen. De goede luchtkwaliteit en het effect op de behaaglijkheid in kindercentrum het groenehuis is ook opgemerkt. Het rapport kunt u hieronder downloaden.

Download: GGD onderzoek kindercentrum het groenehuis B.V. 10-2-2020