Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang

Sinds kort is kindercentrum het groenehuis in het bezit van het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang! Tijdens een bezoek van wethouder (Duurzaamheid, Groen en Recreatie) Jeroen van den Heuvel vond de beoordeling plaats en ontvingen we het kwaliteitsmerk van Janneke Hagenaar, de directeur van Stichting Groen Cement.

We wisten het natuurlijk al lang, maar kindercentrum het groenehuis voldoet nu formeel aan de volgende Groene Kinderopvang kenmerken:

1. Natuur is verankerd in het pedagogisch beleidsplan.

2. De buitenruimte voldoet aan tenminste 8 kwaliteitskenmerken zoals geschikt om te ontdekken met alle zintuigen, ruimte om te klimmen & klauteren en ruimte voor bijvoorbeeld vogels en insecten.

3. Zaaien & oogsten is gedurende drie seizoenen onderdeel van het activiteitenaanbod

4. Samenwerking met externen uit de NME-sector (Natuur- en Milieueducatie)

5. ‘Groen Cement metselaars’ in huis.

Ten aanzien van het laatste kenmerk zijn zowel pedagogisch coach Liza als pedagogisch medewerker Bianca (vogeltuin) onze ‘metselaars’. Liza startte in november 2022 met de cursus ‘Groene kinderopvang blijft verdiepen’ van de Stichting Groen Cement. De Academie van de Stichting biedt verschillende leergangen. Waarschijnlijk wordt Laurien ‘beschermvrouw’ voor de Stichting Groen Cement in Noord-Brabant.

Jeroen van den Heuvel en Janneke Hagenaar waren onder de indruk van het groene en duurzame karakter van ons kindercentrum. De verse tomatensoep met de geoogste basilicum uit de kweekkas viel ook bijzonder in de smaak. Janneke gaf aan nog nooit eerder zo’n grote en mooie kweekkas in Nederland te hebben gezien.

Al met al is het kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang een bijzondere mijlpaal in het 10e jaar van het bestaan van kindercentrum het groenehuis. Hieronder een link naar de website van Stichting Groen Cement. Daarop prijkt het motto ‘Alle kinderen naar buiten!’. Hier sluiten we ons van harte bij aan!

https://www.groencement.nl/