Informatie groenehuis app kinderopvang op vaste dagen/dagdelen

Het logboek toont de door de pedagogisch medewerker geregistreerde informatie van die dag. Door ‘Vorig’ of ‘Volgend’ te kiezen, gaat u naar de andere digitale schriftjes. In het scherm wordt uw kind(eren) weergegeven met daarbij het digitale schriftje en de momenten van de dag. Als er foto’s beschikbaar zijn dan wordt dit rechts boven aangegeven. Door het betreffende digitale schriftje te kiezen komt er meer informatie. Ook de foto’s van die dag worden getoond. U kunt ook een reactie geven op het digitale schriftje. De pedagogisch medewerkers ontvangen deze berichten op de groepstablet.

Onder profiel worden alle gegevens weergegeven zoals die geregistreerd staan in het administratiesysteem. Deze persoonlijke gegevens kunnen eenvoudig aangepast en verstuurd worden. Naast de profielgegevens kan ook een bijbehorende profielfoto worden toegevoegd. U kunt een foto maken of een foto kiezen uit het fotoalbum.

Afwezig door ziekte? Bel!

Bij ziekte van uw kind vragen we vragen u niet de groenehuis app te gebruiken, maar uw kind telefonisch af te melden bij de pedagogisch medewerkers van uw groep. Indien er sprake is van een besmettelijk ziekte worden we graag zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Ziekte geeft (conform de overeenkomst en de voorwaarden) geen recht op restitutie. Als u weet dat uw kind langer dan 1 maand in verband met ziekte afwezig zal zijn, kunt u contact opnemen met de oprichter/eigenaar van kindercentrum het groenehuis.

Vakantie doorgeven

Indien u een plaatsingsovereenkomst heeft voor 40, 44 of 48 weken kinderopvang dient u uw vakantieweken uiterlijk 3 maanden van tevoren door te geven. U bent verplicht om 12, 8 of 4 hele werkweken (van maandag tot en met vrijdag) tijdig op te geven. Deze weken hoeven niet aaneengesloten te zijn. (N.B. Als u gebruik maakt van 52 weken kinderopvang op vaste dagen/dagdelen bent u niet verplicht om uw vakanties door te geven.)

Meld een vakantie met de knop Vakantie

Druk op +

Voer met  > de ‘Van’ datum (=maandag) in en vervolgens de ‘t/m’ datum (=vrijdag) in

Druk op ‘Gereed’

Vul bij opmerking vakantieweek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en/of 12 en het kalenderjaar in

Druk op ‘Verstuur’

U ontvangt een geautomatiseerde mail met daarin de bevestiging van de ontvangst van de melding van één of meerdere vakantiewe(e)k(en).

Dag ruilen

Als u gebruik maakt van kinderopvang op vaste dagen/dagdelen (40/44/48/52 weken) heeft u de mogelijkheid om – zonder kosten – een dag te ruilen. Dit kan binnen een periode van 8 weken voor en 4 weken na de te ruilen dag (totaal dus 12 weken). Onze kind- en personeelsplanning moet een ruiling toelaten en de kwaliteit dient altijd gewaarborgd te blijven. Per aanvraag beoordelen we de verhouding tussen het aantal pedagogisch medewerkers en de kinderen in een groep met behulp van een rekentool van de Rijksoverheid op www.1ratio.nl.

Let op: Een ruildag kan nooit achteraf aangevraagd worden in de groenehuis app. Een goedgekeurde ruiling kan ook niet geannuleerd worden.

Vraag een ruildag aan met de knop Ruilen

Druk op +

Voer met  > de ‘Van’ datum in en vervolgens de ‘Naar’ datum in

Druk op ‘Gereed’

Druk op ‘Verstuur’

Na behandeling ontvangt u een geautomatiseerde mail met daarin de status (akkoord of NIET akkoord).

Extra dag aanvragen

Als u gebruik maakt van kinderopvang op vaste dagen/dagdelen (40/44/48/52 weken) heeft u de mogelijkheid (een) extra dag(en) aan te vragen. Voor de kosten voor een extra dag verwijzen we u naar het Tarievenoverzicht met toelichting.

Vraag een dag aan met de knop Extra dag

Druk op +

Voer met  > de datum in en kies de knop Hele dag, Ochtend of Middag

Druk op ‘Gereed’

Vul bij opmerking de gewenste tijden in volgens de plaatsingsovereenkomst

Druk op ‘Verstuur’

Een extra dag wordt gehonoreerd mits onze kind- en personeelsplanning dit toelaat en de kwaliteit gewaarborgd blijft. Per aanvraag beoordelen we de verhouding tussen het aantal pedagogisch medewerkers en de kinderen in een groep met behulp van een rekentool van de Rijksoverheid op www.1ratio.nl.

Na behandeling ontvangt u een geautomatiseerde mail met daarin de status (akkoord of NIET akkoord). In deze mail wordt per dag de haal- en brengtijd bevestigd. In de groenehuis app verschijnt een vinkje als de dag is goedgekeurd.

Indien één of meerdere aanvragen nog niet gehonoreerd kunnen worden, wordt dat ook in de geautomatiseerde mail aangegeven. Omdat een dag(deel) mogelijk wel in een later stadium gehonoreerd kan worden, blijft de dag in ‘Aanvraag’ staan. We bekijken nagenoeg elke werkdag de (openstaande) aanvragen voor de komende 3 maanden. Uiterlijk 2 weken voor de gewenste datum geven we uitsluitsel met een geautomatiseerde mail.

Als de extra dag is goedgekeurd kan de breng- en haaltijd niet meer gewijzigd worden met behulp van de groenehuis app. Dit kan alleen handmatig na een verzoek per mail aan administratie@kchetgroenehuis.nl

Extra dag annuleren

Indien u een goedgekeurde extra dag wenst te annuleren dan kan dat tot maximaal 1 maand voor de desbetreffende dag.

Meld de dag met de knop Afwezig

Druk op +

Voer met  > de datum in en indien nodig verander de knop Hele dag, Ochtend of Middag

Druk op ‘Gereed’

Druk op ‘Verstuur’

Als u minder dan 1 maand van tevoren uw kind toch afwezig meldt voor de extra dag, blijft de goedgekeurde extra dag in het administratie- en factureringssysteem staan. In de kind- en personeelsplanning hebben we namelijk rekening gehouden met de komst van uw kind.

Na behandeling ontvangt u een geautomatiseerde mail met daarin de status (akkoord of NIET akkoord).

Tot slot

Ook om misverstanden te voorkomen, verzoeken we ouders om aanvragen via de groenehuis app te doen in plaats van persoonlijk of telefonisch een verzoek of melding (op de groep) te doen. Pedagogisch medewerkers kunnen geen uitsluitsel geven over de (kind- en personeels)planning. Vanwege de vele aanvragen werken we op kantoor met geautomatiseerde mails. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact opnemen via 0413-225200 of een mail sturen naar administratie@kchetgroenehuis.nl

Voor ouders met kinderopvang op vaste dagen/dagdelen geldt dat zij niet verplicht zijn om hun kind afwezig te melden. U mag afwezigheid melden met de knop Afwezig. Als u afwezigheid heeft ingevoerd, is het niet mogelijk om dit later te annuleren. Conform de overeenkomst en de voorwaarden kinderopvang geeft afwezigheid geen recht op restitutie. De groenehuis app registreert niet hoeveel dagen en/of uren een kind wel of niet aanwezig is geweest. Zo worden er dus ook geen ‘tegoeden’ geregistreerd (waarop aanspraak gemaakt kan worden).

Reacties zijn gesloten.