Informatie groenehuis app flexibele kinderopvang

Het logboek toont de door de pedagogisch medewerker geregistreerde informatie van die dag. Door ‘Vorig’ of ‘Volgend’ te kiezen, gaat u naar de andere digitale schriftjes. In het scherm wordt uw kind(eren) weergegeven met daarbij het digitale schriftje en de momenten van de dag. Als er foto’s beschikbaar zijn dan wordt dit rechts boven aangegeven. Door het betreffende digitale schriftje te kiezen komt er meer informatie. Ook de foto’s van die dag worden getoond. U kunt ook een reactie geven op het digitale schriftje. De pedagogisch medewerkers ontvangen deze berichten op de groepstablet.

Onder profiel worden alle gegevens weergegeven zoals die geregistreerd staan in het administratiesysteem. Deze persoonlijke gegevens kunnen eenvoudig aangepast en verstuurd worden. Naast de profielgegevens kan ook een bijbehorende profielfoto worden toegevoegd. U kunt een foto maken of een foto kiezen uit het fotoalbum.

Afwezig door ziekte? Bel!

Bij ziekte van uw kind vragen we vragen u niet de groenehuis app te gebruiken, maar uw kind telefonisch af te melden bij de pedagogisch medewerkers van uw groep. Indien er sprake is van een besmettelijk ziekte worden we graag zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Ziekte geeft (conform de overeenkomst en voorwaarden) geen recht op restitutie. Als u weet dat uw kind langer dan 1 maand in verband met ziekte afwezig zal zijn, kunt u contact opnemen met de oprichter/eigenaar van kindercentrum het groenehuis.

Extra/flex dagen aanvragen

In de plaatsingsovereenkomst zijn het gemiddeld aantal uren flexibele kinderopvang per maand en de haal- en brengtijden vastgelegd.

U kunt uw dagen voor flexibele kinderopvang als volgt aanvragen:

Vraag een dag flexibele kinderopvang aan met de knop Extra dag

Druk op +

Voer met  > de datum in en kies de knop Hele dag, Ochtend of Middag

Druk op ‘Gereed’

Vul bij opmerking de gewenste tijden in volgens de plaatsingsovereenkomst

Druk op ‘Verstuur’

Op werkdagen wordt een aanvraag voor flexibele kinderopvang binnen 48 uur behandeld. Een dag(deel) wordt gehonoreerd mits onze kind- en personeelsplanning (zie ook pagina 8) dit toelaat en de kwaliteit gewaarborgd blijft. Per aanvraag beoordelen we de verhouding tussen het aantal pedagogisch medewerkers en de kinderen in een groep met behulp van een rekentool van de Rijksoverheid op www.1ratio.nl.

Na behandeling ontvangt u een geautomatiseerde mail met daarin de status (akkoord of NIET akkoord). In deze mail wordt per dag de haal- en brengtijd bevestigd. In de groenehuis app verschijnt een vinkje als de dag of het dagdeel is goedgekeurd.

Indien één of meerdere aanvragen nog niet gehonoreerd kunnen worden, wordt dat ook in de geautomatiseerde mail aangegeven. Omdat een dag(deel) mogelijk wel in een later stadium gehonoreerd kan worden, blijft de dag of het dagdeel in ‘Aanvraag’ staan. We bekijken nagenoeg elke werkdag de (openstaande) aanvragen voor de komende 3 maanden. Uiterlijk 2 weken voor de gewenste datum geven we uitsluitsel met een geautomatiseerde mail.

Als de extra/flex dag is goedgekeurd kan de breng- en haaltijd niet meer gewijzigd worden met behulp van de groenehuis app. Dit kan alleen handmatig na een verzoek per mail aan administratie@kchetgroenehuis.nl

Extra/flex dag annuleren

Indien u een goedgekeurde extra/flex dag wenst te annuleren dan kan dat tot maximaal 1 maand voor de desbetreffende dag.

Meld de dag met de knop Afwezig

Druk op +

Voer met  > de datum in en indien nodig verander de knop Hele dag, Ochtend of Middag

Druk op ‘Gereed’

Druk op ‘Verstuur’

Als u minder dan 1 maand van tevoren afwezigheid meldt, blijft de goedgekeurde extra/flex dag in het administratiesysteem staan. In de kind- en personeelsplanning hebben we namelijk rekening gehouden met de komst van uw kind.

Na behandeling ontvangt u een geautomatiseerde mail met daarin de status (akkoord of NIET akkoord).

Tot slot

Ook om misverstanden te voorkomen, verzoeken we ouders om aanvragen via de groenehuis app te doen in plaats van persoonlijk of telefonisch een verzoek of melding (op de groep) te doen. Pedagogisch medewerkers kunnen geen uitsluitsel geven over de (kind- en personeels)planning. Vanwege de vele aanvragen werken we op kantoor met geautomatiseerde mails. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact opnemen via 0413-225200 of een mail sturen naar administratie@kchetgroenehuis.nl

In de groenehuis app heeft u een overzicht van alle goedgekeurde aanvragen. Helaas biedt de groenehuis app geen optelling van uren flexibele kinderopvang bijvoorbeeld per maand. Het is de bedoeling dat ouders met flexibele kinderopvang zelf (een) overzicht (bij)houden van de uren. Kindercentrum het groenehuis maakt een aantal keer per jaar handmatig een urenoverzicht dat aan ouders gemaild wordt.

Als u gebruik maakt van flexibele kinderopvang bent u niet verplicht om Vakantie op de geven via de knop Vakantie. Ook is het niet de bedoeling dat u de knop Ruilen gebruikt. (Deze is bedoeld voor kinderopvang op vaste dagen/dagdelen voor 40, 44 of 48 weken per jaar.)

Reacties zijn gesloten.