We stellen het team van pedagogisch medewerkers van de vogeltuin graag aan u voor. Vanzelfsprekend voldoen onze pedagogisch medewerkers aan de opleidingseisen en worden zij zorgvuldig gescreend. We werken met vaste pedagogisch medewerkers omdat dit bijdraagt aan de emotionele veiligheid: uw kind kan op deze manier snel en gemakkelijk een vertrouwensrelatie met de pedagogisch medewerkers opbouwen.

Bianca (dinsdag, woensdag en vrijdag)

Bianca Lemmerling heeft gewerkt bij de landelijk opererende kinderopvangorganisatie Humanitas, zo’n 5 jaar op vestigingen in Veghel. Hier volgde zij ook de Topklas Kinderopvang, gericht op het ontwikkelen van haar pedagogische competenties, o.a. het kindgericht werken. In deze opleiding van een half jaar heeft zij ervaring opgedaan met video-interactiebegeleiding, een methode om communicatie en interactie tussen pedagogisch medewerkers en kinderen te bevorderen.

Als pedagogisch medewerker wil Bianca graag fungeren als een partner in de opvoeding. ‘Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen en ontdekken, in een fijne en veilige omgeving. Als kinderen zelfstandiger worden en dingen zelf kunnen, zijn ze ontzettend trots en groeit hun zelfvertrouwen. Ik vind dit een prachtig proces om te zien.’ Dit proces is ook zeker van toepassing op haar zoontjes.

Kernwoorden die goed bij Bianca passen zijn open, enthousiast en warm. In haar vrije tijd volleybalt Bianca.

Thérèse (maandag, woensdag en donderdag)

Thérèse Willems – van de Crommert was eerst werkzaam op de bloementuin, maar maakt al een tijdje deel uit van het team van de vogeltuin. Ze heeft aan de Hoge School Eindhoven Jeugdwelzijnswerk gestudeerd. Na deze studie heeft ze jarenlang ervaring opgedaan als pedagogisch medewerker. Ze heeft in het verleden ook gewerkt als pedagogisch medewerker in een ziekenhuis, waar ze onder andere kinderen hielp bij het verwerken van ziekenhuiservaringen. Verder is zij geschoold & ervaren als het gaat om VVE en in het bijzonder Uk & Puk. Met haar warme persoonlijkheid stelt ze de kinderen zeker op hun gemak, en biedt ze veiligheid en geborgenheid.

Zelf is ze ook moeder van drie studerende kinderen, een zoon en twee dochters. In haar schaarse vrije tijd is ze al meer dan 15 jaar bestuurslid en begeleidster bij Speciale Jongerenclub Okido, voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Maartje (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

Enthousiast, creatief en sociaal. Dat zijn de woorden waarmee Maartje bij kindercentrum het groenehuis solliciteerde. En die woorden zien we echt terug! Ze ziet de kinderen en helpt ze waar nodig is. Ze heeft al een flink aantal jaren ervaring bij een kleiner kinderdagverblijf opgedaan, waardoor ze een heel bekwame en professionele collega is. Haar specialiteit is het communiceren door middel van de Thomas Gordon methode. Maartje zelf vindt het belangrijk dat een kind zichzelf kan zijn in een veilige en vertrouwde omgeving. Ze leeft zich helemaal uit in een thema en draait haar hand er niet voor om om de groep om te toveren tot beauty-salon of bloemenwinkel.

In haar vrije tijd is Maartje heel sportief bezig als handbaltrainer en geeft ze leiding aan de dansmariekes van haar dorp. Momenteel is ze zich nog verder aan het ontwikkelen door middel van de HBO- studie Kind Educatief Professional. Woensdag is de dag waarop Maartje naar de Fontys Hogeschool in Den Bosch gaat.