We stellen het team van pedagogisch medewerkers van de babygroep de kikkerpoel graag aan u voor. Vanzelfsprekend voldoen onze pedagogisch medewerkers aan de opleidingseisen en worden zij zorgvuldig gescreend. We werken met vaste pedagogisch medewerkers omdat dit bijdraagt aan de emotionele veiligheid: uw kind kan op deze manier snel en gemakkelijk een vertrouwensrelatie met de pedagogisch medewerkers opbouwen.

Joke* (maandag, dinsdag en donderdag)

Joke van de Ven is vaker in het vizier geweest als pedagogisch medewerker voor kindercentrum het groenehuis. Eén van de kinderen van Laurien Voss-Hanegraaf heeft Joke als ‘juf’ gehad op het kinderdagverblijf. Na haar studie Sociaal Pedagogisch Werk is Joke bij één en dezelfde organisatie werkzaam geweest waar ze ook geruime tijd eindverantwoordelijke van een groep is geweest. Daarnaast heeft Joke verschillende cursussen en trainingen gevolgd. Na de de geboorte van haar derde kind en een aantal gesprekken heeft Joke de stap gezet om het team van het groenehuis te komen versterken. Sinds de zomer van 2018 is ze het eerste aanspreekpunt op de kikkerpoel.

Joke is een zeer geschikte pedagogisch medewerker omdat ze een sterk inlevingvermogen heeft. Dat blijkt uit de relaties die ze opbouwt met zowel de kinderen als de ouders. Haar kracht zit in de van nature zorgzame, rustige en ontwikkelingsgerichte manier van omgaan met kinderen. Joke vindt het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en de ruimte moeten krijgen zich op hun eigen niveau te ontwikkelen, iets wat op het groenehuis vanzelfsprekend is.

In haar vrije tijd is Joke vaak buiten in de bossen te vinden met haar drie kinderen. Ze is sportief bezig met voetballen, hardlopen en tennis.

Cynthia* (maandag, woensdag tot en met vrijdag)

Cynthia van der Velden was in 2015 één van de allereerste stagiaires van kindercentrum het groenehuis. In die periode heeft ze ook een Reggio Emilia workshop ontwikkeld & verzorgd. Aan het begin van haar dienstverband heeft Cynthia ruim 2 jaar gewerkt op zowel verticale groepen als op babygroepen, o.a. ter vervanging vanwege zwangerschapsverlof.

Toen eind 2017 een vacature ontstond bij de kikkerpoel heeft een ouder van de vlindertuin Cynthia aanbevolen. Het team ondersteunde dit van harte! Cynthia handelt en communiceert erg bewust. Bovendien is Cynthia ‘sterk’ als het gaat om voorbereiding & planning wat erg prettig is op een babygroep. In haar vrije tijd coacht en traint ze een junioren korfbalteam en beoefent ze zelf ook deze sport.

Simone (in ieder geval dinsdag en woensdag)

Simone Hol is het nieuwste teamlid van de babygroepen. Tijdens haar opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Werk heeft Simone op vele plaatsen stage gelopen, onder andere op babygroepen, peutergroepen en een BSO. Na haar opleiding heeft Simone vier jaar als gastouder gewerkt in o.a. een ondernemend gezin met vier kinderen. Destijds heeft Simone die keuze gemaakt om, net als haar moeder, gastouder te worden in verband met de crisis in de kinderopvang. Nu vindt ze het weer heel erg fijn om contact met andere collega’s te hebben, met name om kennis en ervaring te delen. Dit is iets wat ze miste tijdens haar werk als gastouder.

Simone vindt het belangrijk om kinderen in een veilige en liefdevolle omgeving te verzorgen en begeleiden. Zij doet dit door een vertrouwensband met een kind op te bouwen en een veilige omgeving te creëren zodat een kind ook zelf op avontuur kan gaan.

Momenteel is Simone bezig met een cursus babymassage en kan ze op haar gitaar de kinderen vermaken met kinderliedjes.

* Met ingang van 1 januari 2018 is het verplicht om aan een baby twee vaste pedagogisch medewerkers toe te wijzen. Om te voldoen aan het zogenaamde ‘vaste gezichten criterium’ worden twee (van de drie) medewerkers zo ingeroosterd dat zij samen vijf werkdagen bezetten.